Saujuang Kuku

Ayah … kanduang ei pulang yah
Lieklah kami manyabuang nyao
Denai jo mandeh bacucua paluah
Harato tido bando pun tido

Reff:

Saujuang kuku alun lah tau
Bantuak jo rupo ayah nan kanduang
Taragak badan yo nak batamu
Den nanti ayah untuak palinduang

Bajalan di batu kok tataruang
Bimbiangkan denai oi ayah kanduang/Di nan licin takuik tasilanca
Taba talingo mandanga gunjiang
Ka sia denai tampek batenggang/Ka sia denai tampek bapaham

Barambuih angin mambari tau
Den anak ayah, anak nan bungsu
Sabalun nyao denai malayang
Untuang batamu jo ayah kanduang

(Ciptaan Masroel Mamudja, Dipopulerkan oleh Andi Mulya)